Golf Theorie Examen Oefenen

Het golfregelexamen toetst of een golfer voldoende kennis heeft van de etiquette en golfregels. Het spel moet op dezelfde, eerlijke manier worden gespeeld en kan ook gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat iedereen de basisregels kent.

Het golfregelexamen kan worden gedaan vóór of na het behalen van de NGF-Golfbaanpermissie. De meeste clubs bieden je de mogelijkheid regelavonden op een club te volgen. Zij beschikken over een regelpresentatie voor het golfregelexamen. Ook met de golfprofessional kun je de golfregels doornemen. Bovendien kun je oefenvragen maken voor het examen.

Via je club, baan of pro kun je boeken kopen zoals ‘Golfregels voor startende golfers’ en ‘Oefenvragenboek voor het Golfregelexamen’. Mochten die materialen niet voorhanden zijn bij de baan, dan kun je ze bestellen via golfboeken.nl.

23 van de 30 goed

Het golfregelexamen is een schriftelijk examen (multiple choice) dat bestaat uit 30 vragen (10 etiquettevragen, 19 regelvragen en 1 Stablefordvraag) waar je maximaal 60 minuten over mag doen. Je bent geslaagd als je 23 vragen van de 30 goed hebt beantwoord. Het examen bestaat uit illustraties met verschillende regelsituaties in de praktijk. Je kunt de situatie in de baan zo herkennen. Tijdens het examen is het overigens niet toegestaan gebruik te maken van het regelboekje of enig ander referentiemateriaal. Het golfregelexamen vindt plaats onder toeziend oog van een vertegenwoordiger van een NGF-club. Meestal kun je op de club waar je lessen volgt ook het examen doen.

Onbeperkt geldig

Na het behalen van het golfregelexamen registreert de club het resultaat en krijg je een schriftelijk bewijs van slagen mee. Dit bewijs is onbeperkt geldig. Bewaar het goed en laat het zien als je lid wordt bij de club waar je je handicap registreert. Dit eerste lidmaatschap hoeft niet meteen volwaardig te zijn, je kunt ook alleen jouw handicap laten registreren bij een club die is aangesloten bij de NGF. Met het bewijs van slagen en zodra je het golfspel enigszins beheerst, kun je een qualifying kaart spelen om een handicap te behalen. Je gaat dan naar Stap 2 van het 9-Stappenplan. N.B. Er zijn ook Engelse en Duitse examens beschikbaar.

Jeugd tot 14 jaar

Jeugdspelers die lid zijn van een club, volgen negen voorgeschreven regellessen in de praktijk waarin de regelkennis wordt getest. Als een speler alle lessen heeft gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen. Als blijkt dat een jeugdspeler niet alle regelkennis goed genoeg beheerst, volgt hij of zij enkele herhalingslessen, waarna hij/zij alsnog wordt geacht te zijn geslaagd. Zie ook het Reglement Clubhandicap 54.

Mondeling examen

In uitzonderlijke gevallen mag de examinator het golfregelexamen mondeling afnemen. Dit geldt onder anderen voor spelers die geen Nederlands, Duits of Engels spreken en/of schrijven, kandidaten die al twee keer zijn gezakt, kandidaten die dyslectisch zijn, jeugdspelers die geen lid zijn van een club en die geen regellessen krijgen en andere bijzondere gevallen, ter beoordeling van de NGF. De kandidaat moet in dat geval 20 vragen in de praktijk beantwoorden. Hiervan moeten er 15 goed zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *